Saturday, September 18, 2010Ordered by Siti Mohd..thanks

Friday, September 17, 2010

Selamat Hari Raya Aidilfitri!!


Kek Lapis Oreo Nestum


Kek Lapis Masam Manis


Kek Lapis Holiday Inn


Kek Lumut

Ordered by Diddy...thanks


Another ordered by Diddy...thanks


Ordered by Diddy..thanks Diddy


Ordered by Jojo...thanks


Ordered by Rozza..thanks


Ordered by Kak Faridah...thanks mem


Ordered by Shan..thanks kawan


Ordered by Equip...thanks


Ordered by Dori..thanks mem

Ordered by Hartini..thanks mem


Ordered by Equip..thanksSnickers Cheese Cake ordered by Masz..thanks


Ordered by Siti Aishah...thanks
Ordered by Haziqah ..thanks


3 sets ordered by Equip..thanks


Ordered by Hurun..thanks Hurun


Another ordered by Hurun...thanks


Special for Tina...hope u like it!!